Meriteollisuus tuo hyvinvointia Varsinais-Suomeen ja Satakuntaan. Meriteollisuuden kasvu ja upeat kasvunäkymät ovat luoneet positiivisuutta Länsi-Suomeen. Turun telakalla työt ovat täydessä vauhdissa ja tilauskirja täynnä pitkälle lähitulevaisuuteen. Satakunta, joka on ollut viime vuosina niin sanottu väliinputoaja työpaikkojen ja kehityksen suhteen, on nyt saanut oman positiivisen vireen meriteollisuuden kasvunäkymistä. Esimerkkinä voidaan mainita Mäntyluodon radan sähköistäminen, jolla on merkittävä vaikutus Mäntyluodon sataman kilpailukyvylle. Porin kaupunki ja Liikennevirasto ovat valmistelleet jo aiesopimuksen, jonka avulla Porin satamien Mäntyluodon ja Tahkoluodon maaliikennekuljetukset parantuvat merkittävästi, kun sähköistäminen toteutuu. Toteutettava toimenpide parantaa niin metalliteollisuuden toimintaedellytyksiä, kuin myös monia metsäteollisuuden kuljetuksia. Voidaan siis kiistatta sanoa, että meriteollisuuden kasvu vaikuttaa positiivisesti koko elinkeino-elämään.

Meriteollisuus vauhdittaa elinkeino-elämää

Turun ja Rauman telakat ovat solmineet kiinnostavia sopimuksia. Kuten aiemmin on todettu, meriteollisuuden kasvu tuo hyvinvointia erityisesti Länsi- ja Lounais-Suomeen. Rauman telakan omistava Rauma Marine Construction ja Puolustusvoimien logistiikkalaitos solmivat aiesopimuksen neljän taistelualuksen rakentamisesta kuluvan vuoden syyskuussa. Aiesopimus ei kuitenkaan vielä varmuudella takaa työtä Rauman telakalle, vaan telakalla on nyt puoli vuotta aikaa osoittaa, että se pystyy rakentamaan alukset merivoimille. Hyvinvointia tarvitaan Raumalla ja muuallakin Satakunnassa, joten nyt on mahdollisuus osoittaa, että telakan tuotanto ja talous saadaan kuntoon. Toimenpiteen jälkeen allekirjoitetaan vasta varsinainen suunnittelusopimus. On uutisoitu, että Turun telakan tilanne on uusien risteilijätilausten myötä parempi kuin koskaan telakan historian aikana. Meriteollisuus elää vahvasti nousukautta ja suomalainen risteilijäteollisuus porskuttaa suosituissa tuulissa alan kansainvälisessä kärjessä.

Investointia hyvinvointiin ja tulevaisuuteen

Meriteollisuus on Suomessa iso työllistäjä. Turun ja Rauman telakoiden saamat uutiset ilahduttavat, paitsi yksityistä kansalaista, myös Suomen kansantaloutta. Positiivinen uutinen on suomalaisten telakoiden saama myönteinen julkisuus ulkomaisissa tiedotusvälineissä. Telakoiden lisäksi Suomessa toimii monipuolinen meriteollisuus, jonka toiminta sijoittuu Helsingin Vuosaareen. Vuosaaressa sijaitsevat kaksi suurta meriteollisuusyritystä, jotka ovat erikoistuneet jäätä murtavien alusten suunnitteluun sekä monialayhtiö ABB:n suomalainen yksikkö, joka valmistaa laivateollisuudelle sähköisiä ruoripotkureita. Samankaltaisia ruoripotkurilaitteita valmistavat Suomessa myös yhtiöt Steerprop ja Rolls-Royce. Suomi on pieni laivanrakennusmaa, mutta silti kymmenen parhaan joukossa vuosina 2014 – 2015, siis jo ennen meriteollisuuden varsinaista nousukautta. Suomen kilpailijoita ovat Italian, Saksan ja Ranskan telakat, mutta samalla ne ovat suomalaisen meriteollisuuden tärkeitä asiakkaita. Suomen vientiteollisuus on suhdanneherkkää, aivan kuten laivateollisuuskin. Toivottavasti meriteollisuus kokonaisuudessaan purjehtii lähivuosina myös suotuisten markkinatuulien siivittämänä.